De juiste spaaklengte (II)


Als u eenmaal de ERD kent, gaat u verder met metingen aan de naaf. Hiervoor kunt u het volgende programmaatje gebruiken: download programmaatje.

Als u het programmaatje opent ziet u het volgende:

Let erop dat u dit programmaatje gebruikt om de juiste spaaklengte aan één zijde van het wiel te bepalen. Voor de andere zijde van het wiel moet u dus nieuwe waarden invoeren. Bij het voorwiel is de spaaklengte aan beide zijden in de regel gelijk. Gebruik verder geen komma maar een punt als decimaalteken.


N, total number of spokes: vul hier het aantal spaken in dat voor het wiel moet worden gebruikt (let erop dat u hier het totale aantal spaken invoert en niet alleen het aantal spaken aan één zijde).
ERD, effective rim diameter: vul hier de ERD in mm in.
W, width from center to flange: vul hier de breedte in mm in vanaf het midden van de naaf tot aan de flens (WL of WR in de afbeelding boven aan het scherm).
d, flange diameter: vul hier de afstand in mm in vanaf het midden van een spaakgat in de flens tot het midden van het tegenoverliggende spaakgaat.
S, spoke hole diameter: vul hier de diameter van het spaakgat in mm in.
X, no. cross: vul hier in hoeveel spaken elke spaak moet kruisen (0 = radiaal spaakpatroon).

Hierna drukt u op enter en verschijnt de juiste spaaklengte voor die zijde van het wiel onder 'LENGTH'.

In 'De juiste spaaklengte (III)' leg ik uit hoe u W, d en S precies bepaalt.